Jätkusuutlik ehitus

2023. aasta kevadel-suvel korraldab MTÜ Haakuvad Maailmad koostöös Keskkonnaameti ja Eesti Vabaõhumuuseumi Maaarhitektuuri Keskusega ning oma ala spetsialistidest koolitajatega koolitusteseeria 

PÄRANDEHITUS JÄTKUSUUTLIKUS JA RESSURSITÕHUSAS VÕTMES

🌲🌳🌳🌲🏡🌳🌲🌳🌳

Eestiaegse suitsusauna näitel, mis on Konju külas nummerdatud ja lahti võetud ning üle toodud Pagasi külla, Vanale-Läänemaale, saavad osalejad seitsme koolituse kaudu harjutada kätt traditsioonilise rõhtpalkehituse igas etapis. 

Teemasid käsitletakse jätkusuutliku tarbimise ja tootmise ning ressursitõhususe vaatevinklist, et toetada Eesti elu müksamist jätkusuutlikkuse suunas. Ehitusmaailmas terviklikult on selle teema mõjusfääris nii eraisikud, ehitusfirmad, hangete tegijad, tootjad/teenusepakkujad/haridusasutused ja riik, käesolev koolitusteseeria keskendub siinkohal peamiselt just eraisikute võimestamisele jätkusuutliku pöörde tegemisel. Muidugi on koolitustele oodatud ka eri valdkondade erialaspetsialistid, et koos ühises inforuumis arendada sisukat dialoogi jätkusuutliku toimimise võimaluste teemadel – ainult küsitud küsimustele on koos võimalik leida häid vastuseid! 

Terve koolitusteseeria läbinul on: 

 • põhjalikud baasteadmised jätkusuutlikust pärandehitusest
 • ta on valmis lihtsamaid traditsioonilisi ehitisi iseseisvalt teostama 
 • ta oskab kavandada ja teostada erinevaid pärandehituse tööetappe, tunneb erinevate pärandehituse tehnikate peamisi töövõtteid
 • oskab suunata koostööd ehitusspetsialistidega, loomaks võimalikult efektiivseid, ressursitõhusaid ja jätkusuutlikke tehnilisi lahendusi
 • tunneb ehitusmaterjalide taaskasutamisega seotud võimalusi, ohte ja oskab määratleda kvaliteetset vana materjali
 • oskab määratleda ja kavandada oma talus vajaminevaid parandustöid
 • oskab vaadelda jätkusuutlikku ja ressursitõhusat ehitust pärimuslikust vaatenurgast, säilitades vana maja esteetika ning luues arendustegevusi ajaloolist tervikut silmaspidades 

Koolituskalender: 

(Täpsemalt on kõigi koolituste kohta kirjutatud allpool. Täiendame infot ka jooksvalt.)

🌳

5.-7. mai 2023 / Maakivisokli ladumine lubimördiga + maakivide raiumine + jätkusuutlikud ja kogukondlikud lahendused kiviehituses // 80 €

12.-13. mai 2023 / Maakivisokli ladumine ja vuukimine lubimördiga + maakivi raiumine + mörtide tutvustus + näidisnõustamised Lääneranna valla müüride baasil // 30 €

Mõlema koolituse koolitajaks on Muhu kivimeister Rein Saksakulm (Muhu Pärandikool)

 // Mõlemal müürikoolitusel osalemise puhul hind kokku 90 € //

13. mai 2023 / Osaleda saab ka vaid maakivimüüride näidisnõustamisel // 5 €

Ka näidisnõustamiseks palume registreerida end registreerimisankeedi kaudu.

🌳

16.-18. juuni 2023 / Palkkehand jätkusuutlikus võtmes ehk kuidas määratleda ja valida kvaliteetset vana materjali, vana palgi valimise eelised, ettevalmistus, töötlemine, rõhtpalkehituse ehitusvõtted ja käsitletakse ka teemat: Kuskohast läheb taaskasutuse piir palkehituses? // 170 €

Koolitajaks on vana maja filosoof Laur Oberschneider (MTÜ Vana ja Väärt)

6.-9. juuli 2023 / Katused ja katusekonstruktsioonid jätkusuutlikus võtmes ehk

6. juuli – kõigi Eesti katusetüüpide (roog, õlg, tsingitud terasplekk, puit, kivi) sarnasused, erinevused, rõõmud, mured ja võimalused ja praktilise väärtuse võimendamiseks murede käsitlemine osalejate eneste näidete toel (tasuta, avalik kõigile huvilistele, eelregistreerimisega)

+

7.-9. juuli – kolmepäevane praktikum katuseehituse üldiste ehitusvõtete omandamiseks ja taaskasutatud materjalist katusekonstruktsioonide ja katuse ehitamise käsitlemiseks + käsitletakse teemat: Kuskohast läheb taaskasutuse piir katuseehituses? // 195 €

Koolitajaks on pika kogemusega katuseehituse spetsialist ja koolitaja Janek Käärd (Puitkatused OÜ)

 // Mõlemal palksõrestiku koolitusel osalemisel hind kokku 335 € //

🌳

20.-23. juuli 2023 / Puuküttel põrandakütte, pliidi ja leso süsteemi ehitamise koolitus + pudelisüsteemil veepada ehk kuidas luua efektiivseid, jätkusuutlikke ja ressursitõhusaid küttelahendusi, mis võimaldavad säästlikku kaasaegsete mugavustega elu ka talus elades // 300 €

27.-28. juuli 2023 / Spetsiifiliselt puuküttel põrandakütte süsteemile keskenduv koolitus, mis võtab detailideks kogu sellise põrandaküttesüsteemi loomise kõik etapid // 200 €

9.-11. august 2023 / Puuküttel põrandakütte ja suitsusauna kerise süsteemi ehitamise koolitus + pudelisüsteemil veepada // 250 €

Koolitajaks on nupukate säästlike lahenduste looja Marek Ollino (Tulitilgad OÜ)

 // Kõigil küttesüsteemide koolitustel osalemisel hind kokku 700 € // 

 // Kõigil koolitustel osalemisel on koolitusteseeria hinnaks 1050 € //  

🌳

Igal koolitusel käsitletakse lisaks ka materjalide taaskasutust, varumist, transporti ja ladustamist koduomaniku vaatevinklist lähtuvalt ja vaadatakse jätkusuutlikkuse ja ressursitõhususe vaatevinklile lisaks kõiki käsitletavaid protsesse ka esteetika ja pärimuse vaatenurgast lähtuvalt, et toetada vanade majade terviklikkuse säilimist. 

🔍

Programmi lisandub veel kaks tasuta näidisnõustamist hoone üldseisukorra parandamise ja küttekollete teemadel. Hoidke silma peal, peagi teatame kuupäevad!

🍲

Igal koolituspäeval pakutakse lõunasuppi, pirukaid, kohvi, teed, vett, mahla, värsket kraami (marju/vilju/grüünet) (hinna sees)

💤

Ööbida on võimalik Lihulas Sakste Majas või Kipperi Kodumajutuses vt piirkonna ööbimisasutustes (pole hinna sees) (osalejatele saadame nimekirja võimalustest ja vajadusel aitame korraldusega). Soojemal ajal saab ööbida telgiga tasuta ka koolituskohas. 

🚾

Kohapeal kuivkäimla ja kätepesuvõimalus. 

🌊

Ujuda ja end peale rassimist loputada ja turgutada saab koolituskoha ligidal Kloostri vaatetorni juures Matsalu looduskaitsealal Kasari jões või Keemus imeilusa Matsalu lahe kaldal. 

❗️

Registreerimiseks täida regamisankeet siin: Jätkusuutliku ja ressursitõhusa pärandehituse koolituste 2023 regamisankeet

❗️Kui keegi soovib koolituste eest arvet tööandjale, siis seda ka KINDLASTI kirjutage registreerimismeilis ja saatke tööandja täpsed rekvisiidid!

Koolituskohti on piiratult. 

Koha koolitusel tagab osalustasu tasumine arvel määratud kuupäevaks.

FB üritus: Jätkusuutlik ja ressursitõhus ehitus 2023 koolitustesuve Facebook’i üritus – jagage lahkelt! 🙂

Küsimused kirjutage Facebook’i ürituse alla kommentaariumisse – vbl on kellegi teisel ka Teie küsimusest ja meie vastusest kasu! Lisaks võite meile muidugi ka alati kirjutada haakuvadmaailmad@gmail.com

NB! Täiendame Facebookis ja siin koolituste infot jooksvalt, lisame koolituste kirjeldusi ja koolitustel käsitletavate teemade nimekirju, infot koolitajate kohta jm korralduse kohta, nii et püsige lainel ja seadke pilk teravaks ! 

Kohtumiste, kuulmiste ja koos õppimiseni!

🌍

MTÜ Haakuvad Maailmad

haakuvadmaailmad.wordpress.com

Maaarhitektuuri Keskus

maaarhitektuur.ee 

Keskkonnaamet

keskkonnaamet.ee 

Nii, nüüd aga täpsemalt koolituste sisust 🧠💡

MAAKIVIKOOLITUSED

Kasutame maakivikoolitustel kvaliteetseid looduslikke MEISTRI müürimörte ja koolitustel osalejad saavad kaasa MEISTRI sooduskoodi https://www.meistri.ee

5.-7. mai 2023 / Maakivisokli ladumine lubimördiga + maakivide raiumine + jätkusuutlikud ja kogukondlikud lahendused kiviehituses // 80 €

Koolitajaks on Muhu kivimeister Rein Saksakulm (Muhu Pärandikool)

Muhu kivimeistrite kätetöö on ajast aega olnud kõrgelt hinnatud oma tehnilise kõrgtaseme poolest. Meie rõõmuks ongi meid ka koolitamas üks pikaaegse kogemusega Muhu kivimeister – Rein Saksakulm. Lisaks Muhu meistrite töövõtete tundmisele tunneb Rein hästi ka kogu Eesti eri piirkondade kivimüüride pärimust ning teeb meile ülevaate kõigist Eesti müüritüüpidest, et iga koolituselejõudnu saaks edasiviivat infot just tema enda vajadustest lähtuvalt. Praktilises osas treenib Rein välja meie oskused laduda püsivaid, tugevaid kivimüüre, millest 200 aasta pärast saavad järeltulijad rääkida sõnadega: “Näed, minu vaarvanem tegi selle müüri…” 🙂 ja otseloomulikult oskavad nad tehtud müüri parandada ka vajadusel, sest Rein õpetab meid nii osavaks, et oskame ka oma oskusi teistele edasi anda.  

Käsitletavad teemad:

 • Kivivundamendi ehitamise põhimõtetest ja erisusest erinevates Eesti regioonides (Saared ja Lääne -Eesti, Kesk Eesti ja Peipsiääre koolkondade töö põhimõtted) ning eri piirkondade müüriladumise muuutumisest ajas. Erinevate müüriladude tehnikatest, nende head ja vead.
 • Jätkusuutlikud ja kogukondlikud lahendused kiviehituses
 • Kivide raiumise tehnika omandamine (teooria ja praktika)
 • Erinevate sidusainete ülevaade, head ja vead
 • Mördi tegemine
 • Müüride mahamärkimise tehnika teooria ja praktika
 • Müüri ja vundamendi vaheline isolatsioon
 • Müüri ladumise tehnika teooria ja praktika
 • Nurkade ladumise tehnika teooria ja praktika
 • Müüri ladumise tehnika praktiline harjutamine

Kasutatavad tööriistad ja vahendid:

Juhendava meistri poolt on spetsiifilisemad töövahendid maakiviga töötamiseks ja kohapeal on ka plastik vannid ja elektriline vispel segu tegemiseks, ämbrid, et saaks segu tassida igaüks oma nurgakese juurde, paar suurt 5-6 kg haamrit ja segukellusid. 

Iga tulija peaks omaltpoolt kaasa võtma kindlasti töökindad, kaitseprillid,  haamri ja poes müüdava käekaitsega kivimeisli (https://www.feb.ee/et/kivimeisel-kaekaitsega-29×300-mm). Haamer peaks olema selline veidi toekam u 0,7-1kg raskune, mitte puusepa haamer, millel teises otsas naelatõmbaja. Ka võib kaasa võtta endale käepärase ämbri ja segukellu. Lisaks, kellel on kodus suuri raskeid raudpeaga haamreid, siis ka need võib kaasa võtta. Niipalju kui võimalik võiksid osalejad võtta koolitusele kaasa neid tööriistu, millega nad ka hiljem soovivad kodus töötama hakata, et saaks oskusi kohe käe sisse harjutada oma enda töövahenditega.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu 

 • tunneb oma talule sobivaid piirkonnast lähtuvaid müüriladu tehnikaid ja oskab teha vajalikke parandustöid ja arendustegevusi pärimuslikust tervikust lähtuvalt, säilitades nii oma talu tervikmuljet
 • tunneb erinevate sidusainete ja materjalide omavahelist sobivust ning oskab valida õiget ilma müüritöödeks ning teab, kuidas ilmast lähtuvaid riske maandada ning oskab mörti valmistada
 • tunneb ja oskab teostada vajalikke müüriladumise eeltöid
 • oskab valida kive müüritöödeks, oskab kive raiuda ja oskab kive vormida lähtuvalt oma vajadustest
 • tunneb kivimüüri ladumise põhimõtteid ning oskab laduda vastupidavaid müüre
 • tunneb materjalide hankimise, transportimise ja kasutamise kogukondlikke, sotsiaalseid struktuure ja oskab nende kaudu lisaks endale luua ka piirkonnas suuremat kasu laiemale ringkonnale

Registreerimise link: 

Regamisankeedi link

Fb üritus:

5-7 mai Maakivi ladumise koolitus

12.-13. mai 2023 / Maakivisokli ladumine ja vuukimine lubimördiga + maakivi raiumine + mörtide tutvustus + näidisnõustamised Lääneranna valla müüride baasil // 30 €

Koolitajaks on Muhu kivimeister Rein Saksakulm (Muhu Pärandikool)

Maakivimüüride vuukimine on olnud eraldiseisev kunstivaldkond kogu pärandehituses, võimaldades väljendada oma isiklikku kunstimeelt, jäädes siiski piirkonna kaanonitega sobilikku harmooniasse. Nii, nagu ka maakivimüüride ladumise koolitusel, juhendab meid Muhu kivimeister Rein Saksakulm, kes teeb meile selgeks nii vuukimise piirkondlikud eripärad, ajaloolise kujunemise kui ka kõik vajalikud teoreetilised ja praktilised tehnilised võtted, et saate koju minnes või kodu luues teadlike koduomanikena oma kodu kaunistada – miski, mis jääb osaks kodu loost ajastuteks.

Kui vähegi võimalik, soovitame osaleda mõlemal müürikoolitusel – nii ladumisel kui vuukimisel+näidisnõustamistel – sest just nii olete Te maakivitöödes terviklike oskustega, osates nii hinnata olemasolevate müüride vajalikke parandustöid kui ka teostada nii müüriladumisega seotud tegevusi kui ka müüri viimistlemist. Lõpuks jääb vaid külalistele uhkusega näidata – näete, ise tegin! 🙂

Käsiteldavad teemad:

 • Vuukimise põhimõtetest ja erisusest erinevates Eesti regioonides (Saared ja Lääne -Eesti, Kesk Eesti ja Peipsiääre koolkondade töö põhimõtted) ning eri piirkondade vuukimise muuutumisest ajas. Erinevad vuukimistehnikad, nende head ja vead.
 • Kivide raiumise tehnika omandamine (teooria ja praktika)
 • Materjali valik vuukimisel (vana müüri parandamisel, uue ladumisel, külma ilmaga töötamisel jne)
 • Mördi tegemine
 • Vuukimise teooria ja tehnikad
 • Praktiline vuukimise harjutamine
 • Näidisnõustamised Lääneranna valla müüride ja soklite näol

Kasutatavad tööriistad ja vahendid:

Juhendava meistri poolt on spetsiifilisemad töövahendid maakiviga töötamiseks ja kohapeal on ka plastik vannid ja elektriline vispel segu tegemiseks, ämbrid, et saaks segu tassida igaüks oma nurgakese juurde ja segukellusid. 

Iga tulija peaks omaltpoolt kaasa võtma kindlasti töökindad, kaitseprillid,  haamri ja poes müüdava käekaitsega kivimeisli (https://www.feb.ee/et/kivimeisel-kaekaitsega-29×300-mm). Haamer peaks olema selline veidi toekam u 0,7-1kg raskune, mitte puusepa haamer, millel teises otsas naelatõmbaja. Ka võib kaasa võtta endale käepärase ämbri ja segukellu. Lisaks, kellel on kodus suuri raskeid raudpeaga haamreid, siis ka need võib kaasa võtta. Niipalju kui võimalik võiksid osalejad võtta koolitusele kaasa neid tööriistu, millega nad ka hiljem soovivad kodus töötama hakata, et saaks oskusi kohe käe sisse harjutada oma enda töövahenditega.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • tunneb oma talule sobivaid piirkonnast lähtuvaid vuukimise tehnikaid ja oskab teha vajalikke parandustöid ja arendustegevusi pärimuslikust tervikust lähtuvalt, säilitades nii oma talu tervikmuljet
 • tunneb erinevate sidusainete ja materjalide omavahelist sobivust ning oskab valida õiget ilma müüritöödeks ning teab, kuidas ilmast lähtuvaid riske maandada ning oskab mörti valmistada
 • tunneb ja oskab teostada vajalikke müüriladumise eeltöid
 • oskab valida kive müüritöödeks ja vuukimiseks, oskab kive raiuda ja oskab kive vormida lähtuvalt oma vajadustest
 • tunneb kivimüüri ladumise põhimõtteid ning oskab laduda vastupidavaid müüre
 • tunneb ja oskab teostada vajalikke vuukimise eeltöid
 • tunneb vuukimise põhimõtteid ja oskab valida õigeid töövõtteid ja materjale erinevate müüridega töötamiseks (vana müüri parandamisel, erinevatest materjalidest müüride parandamisel, uue müüri ladumisel)
 • oskab hinnata müüri seisukorda ning kaardistada ja ajastada vajaminevaid parandustöid

Regamislink:

Regamisankeedi link

Fb üritus:

12-13 mai koolitus: Maakivisokli ladumine ja vuukimine

PALKTARINDI KOOLITUSED

16.-18. juuni 2023 / Palkkehand jätkusuutlikus võtmes ehk kuidas määratleda ja valida kvaliteetset vana materjali, vana palgi valimise eelised, ettevalmistus, töötlemine, rõhtpalkehituse ehitusvõtted

Koolitajaks on vana maja praktik Laur Oberschneider (MTÜ Vana ja Väärt)

Laur Oberschneider on pikaajalise kogemusega ehituspussepp, pärandtehnoloog, kes igapäevaselt tegeleb vanade rõhtpalkehitiste kestlikkuse parandamisega, vanade hoonete puitkonstruktsioonide remondi, restaureerimise, renoveerimisega.  

Koolitusele on oodatud inimesed, kes soovivad oma elu üles ehitada jätkusuutliku mõtteviisi alustele ja seda ka ehitusvaldkonnas. Vanal palgil on ehituses mitmeid eeliseid ning selleks, et vana materjali kvaliteetselt uue loomises ja vana parandamises rakendada, on vaja teada ja tunda põhimõtteid, kuidas määratleda vana kvaliteetset materjali. Koolitusel saab selgeks nii nende valikute tegemise alused kui ka selle, millal eelistada vana ja millal peaks valima uue materjali. Koolitusele on oodatud ka kõik need, kellel on ees ootamas kas vana hoone taastamine või vanast materjalist uue hoone ehitamine. Tegeleme otseloomulikult ka praktilise ehitamisega ja selleks vajalike ehitusvõtete õppimisega, nii et koolituse lõpuks on inimesel teadmised ja oskused lihtsamate palgitööde iseseisvaks teostamiseks ja ka asjalikuks omanikujärelvalveks, kui koju on palgatud töid teostama palgalised teenusepakkujad.

Koolitusel käsitletavad teemad: 

1) taaskasutatud materjalist ehitamise eelised ja puudused

2) taaskasutatava puitmaterjali kvaliteedi hindamine

3) vana hoone/ palkkehandi ülesmärkimise alused

4) taaskasutatud puidu töötlemine ja kahjurite ennetus

5) rõhtpalkehituse protsess, tööriistad, ohutus ja kasutatavad töövõtted

6) rõhtpalkehituse tihendamine ja materjalide valik

7) tüüpilised vanade ehitiste probleemsed ehitussõlmed ja nende ohtude lahendamine

8) palkkehandi ehitamine vanast materjalist, praktika

Koolitusele tulejatel on vaja kaasa võtta tööriietus (turvajalanõud, kindad, prillid, kõrvaklapid) ja mõõdulint ja pliiats. Lisaks on hea, kui saate kaasa võtta oma enda käsitööriistad (peitlid, haamer, nurgik, mootorsaag), mida juba mugavalt käsitsete või mida on koolituse jooksul võimalik “käe sisse” treenida, et oleksite peale koolitust kohe oma tööriistadega ja omandatud oskuste ja teadmistega töövalmis, et õpitut saaks kohe rakendama hakata.

Koolituse läbimisel, saavutab osaleja järgmise õpiväljundid:

 • Oskab teadlikult vana materjali osas otsuseid teha
 • Oskab hinnata ja valida kvaliteetset vana materjali 
 • Oskab hinnata ja hoiduda ebakvaliteetse vana materjali valimisest
 • Oskab tööriistu ohutult kasutada, tunneb tööohutuse aluseid
 • Oskab hinnata vana palkmaja levinumaid probleemkohti
 • Tunneb vana palkmaja ülesmärkimise aluseid
 • Tunneb rõhtpalkehituses kasutatavaid esmaseid töövõtteid, elementaarseid töövõtete aluseid
 • Oskab teostada põhjalikku omanikujärelvalvet ning küsida ja suunata teenusepakkujate tähelepanu olulistele küsimustele.

Registreerimisankeet:

https://forms.gle/1kPnKhaZLQYT2W6R9